Millainen
Aksios.pro
on?

Aksios.proon synty

Aksioksen toimitusjohtaja Tommi Kokonaho toimi 2000-luvun vaihteessa LAMPiin keskittyneessä yhtiössä partnerina, jolloin hän koki ICTn hyödyt liiketoiminnassa.

Aksioksen perustamisesta lähtien ICT oli keskeisessä asemassa. Kehitystyö lähti liikkeelle yhtiömme omista tarpeista.

Vuonna 2007 asiakkaamme näkivät ohjelmiston meidän omassa käytössä ja halusivat sen itselleen. Siitä alkoi Aksios.proon kehittäminen asiakkaiden ja havitsemiemme liiketoiminnan puutteiden tarpeiden pohjalta.

Kouluttaessa ja konsultoidessa yrityksiä ja heidän henkilökuntaa kohtaamme ICTn ja liiketoiminnan yhdistämisen mahdollisuuksia. Niiden ja asiakastarpeiden pohjalta Aksios.pro kehittyy.

Lyhyitä videoita ohjelmiston eri osista

Alla on lyhyitä videoita Aksios.proon eri ohjelmiston osien (moduulien) toiminnasta. Videoissa ei ole käyty lävitse kaikkia toiminnallisuuksia.

Saat tarkempia tietoja kysymällä ilmaista esittelyä.

 • Työntekijällä on lista omista töistä
 • Nähdään toisten työntekijöiden tehtävät
 • Töiden osoittaminen toiselle työntekijälle esim. asiakaspalvelusta asiakasvastaavalle
 • Työntekijällä on kuukausittaiset ja vuosittaiset työt kauniisti rivinä
 • Helposti nähdään ja muistetaan tehdä vakiotyöt
 • Gant-kaaviot projekteista
 • Perusta “vakioprojektit” helposti
 • Näe projektin tilanne yhdellä kerralla

 

 • Uudet asiakashankintatapaukset yhdessä paikassa
 • Yhtiön myyntiprosessi, tuotekuvaukset ja miten myyt löytyy täältä
 • Vaivattomasti laskutetaan erilliskorvaukset
 • Laskutetaan tehtävästä työstä
 • Nähdään kuka laskuttaa ja kuka ei
 • Näet oman, toisen henkilön, ryhmän tai koko henkilökunnan kalenterit
 • Keskustelee kaksi suuntaisesti Outlookin kanssa
 • Varaa aika työntekijän kalenterista

 

 • Yhtiön tai sen asiakkaiden töiden ja tapahtumien “vuosikello” graafisessa muodossa
 • Katso mitä tehdään ja tapahtuu missäkin kuukaudessa
 • Klikkaa kuukautta niin näet tehtävien ja tapahtumien valmiusasteet
 • Infotaulut henkilökunnalle
 • Korvaa sähköpostit
 • Näet kuka on lukenut tiedotteen
 • Tiedotteen merkitseminen tärkeäksi
 • Löydetään asiakkaisiin kirjattuja kommentteja
 • Helpottaa uuden työntekijän perehdytystä ja keskusteluja asiakkaiden kanssa
 • Hoidetaan Eun henkilötietoturva-asetuksen mukaiset velvollisuudet

 

 • Pöytäkirja valmistuu kokouksessa
 • Nähdään aikaisemmat palaverien pöytäkirjat ja voidaan tarkistaa palaverissa mitä aikaisemmin on sovittu
 • Nähdään onko palaverissa sovitut asiat tehty
 • Kerää vakiolauseita aihepiireittäin
 • Älä pakota työntekijöitä keksimään pyörää uudestaan
 • Älä kirjoita vaan kopioi ja muokkaa
 • Kaikki sopimukset löytyvät nopeasti sopimuskorttien haun avulla
 • Sopimuskortissa voi olla useampia sopimuksia ja sen liitteitä
 • Helposti voidaan hallita kuka voi nähdä ja/tai muokata sopimuksia

 

 • Selviää työntekijöiden työkuormitus
 • Löydetään kannattavat asiakkaat
 • Selviää työn pullonkaulat
 • Saadaan helposti asiakkaille tieto, mitä heille tehdään
 • Saat pikapalautteen asiakkaalta esim. asiakaspalvelutiskillä tai kokouksesta. Tiedät ovatko asiakkaat sinuun tyytyväisiä
 • Ota palautteita esimiestyöstä
 • Työaikalain mukainen työajanseuranta
 • Lomamerkinnät
 • Kalenterinäkymä
 • Työn henkisen kuormittavuuden mittaaminen
 • Aksios.proon yleisnäkymä
 • Räätälöidyt ohjeet PDF-muodossa
 • Lähetä ilmainen tukipyyntö