Aksios.proon synty

Aksioksen toimitusjohtaja Tommi Kokonaho toimi 2000-luvun vaihteessa LAMPiin keskittyneessä yhtiössä partnerina, jolloin hän koki ICTn hyödyt liiketoiminnassa.

Aksioksen perustamisesta lähtien ICT oli keskeisessä asemassa. Kehitystyö lähti liikkeelle yhtiömme omista tarpeista.

Vuonna 2007 asiakkaamme näkivät ohjelmiston meidän omassa käytössä ja halusivat sen itselleen. Siitä alkoi Aksios.proon kehittäminen asiakkaiden ja havitsemiemme liiketoiminnan puutteiden tarpeiden pohjalta.

Kouluttaessa ja konsultoidessa yrityksiä ja heidän henkilökuntaa kohtaamme ICTn ja liiketoiminnan yhdistämisen mahdollisuuksia. Niiden ja asiakastarpeiden pohjalta Aksios.pro kehittyy.

Liike-elämän ja johdon ammattilaisina

Ohjelmistomme käyttäjien yleisiä tarpeita ovat muun muassa:
Asiakaskannattavuuden parantaminen
Sähläyskulujen löytäminen
Toiminnan tehostaminen
Työmetodien yhdenmukaistaminen
Työn tekemisen helpottaminen
Asiakastyytyväisyyden parantaminen
Henkilökunnan työtyytyväisyyden parantaminen
Uusien asiakkaiden hankinta
Kasvu uusasiakashankinnalla
Kasvu yrityskaupoilla
Sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen
Työntekijöiden tietoisuus tehtävistä töistä
Johdon tietoisuus onko sovitut työt tehty

Kartoitamme ilmaiseksi ohjelmistosta kiinnostuneen yrityksen tavoitteita kuten esimerkiksi:

 • Mitä yhtiö tavoittelee (kasvua, tulosta yms.)?
 • Millainen yhtiön halutaan olevan kolmen vuoden päästä?
 • Mitä tarpeita on olemassa?
 • Mitkä ovat tämän hetkiset kriittiset kehityskohdat?

Lyhyitä videoita ohjelmiston eri osista

Alla on lyhyitä videoita Aksios.proon edellisestä versiosta eli Aksios.pro 2.0sta. Hiomme vielä version 3.0n mobiilikäyttöä ja rakennamme versiota 4.0, jonka julkaisemme uudella Front Endillä (käyttäjäliittymällä) viimeistään huhtikuussa 2019.

Videoissa ei ole käyty lävitse kaikkia toiminnallisuuksia.

Saat tarkempia tietoja kysymällä ilmaista esittelyä.

 • Työntekijällä on lista omista töistä
 • Nähdään toisten työntekijöiden tehtävät
 • Töiden osoittaminen toiselle työntekijälle esim. asiakaspalvelusta asiakasvastaavalle
 • Työntekijällä on kuukausittaiset ja vuosittaiset työt kauniisti rivinä
 • Helposti nähdään ja muistetaan tehdä vakiotyöt
 • Gant-kaaviot projekteista
 • Perusta “vakioprojektit” helposti
 • Näe projektin tilanne yhdellä kerralla

 

 • Uudet asiakashankintatapaukset yhdessä paikassa
 • Yhtiön myyntiprosessi, tuotekuvaukset ja miten myyt löytyy täältä
 • Vaivattomasti laskutetaan erilliskorvaukset
 • Laskutetaan tehtävästä työstä
 • Nähdään kuka laskuttaa ja kuka ei
 • Näet oman, toisen henkilön, ryhmän tai koko henkilökunnan kalenterit
 • Keskustelee kaksi suuntaisesti Outlookin kanssa
 • Varaa aika työntekijän kalenterista

 

 • Yhtiön tai sen asiakkaiden töiden ja tapahtumien “vuosikello” graafisessa muodossa
 • Katso mitä tehdään ja tapahtuu missäkin kuukaudessa
 • Klikkaa kuukautta niin näet tehtävien ja tapahtumien valmiusasteet
 • Infotaulut henkilökunnalle
 • Korvaa sähköpostit
 • Näet kuka on lukenut tiedotteen
 • Tiedotteen merkitseminen tärkeäksi
 • Löydetään asiakkaisiin kirjattuja kommentteja
 • Helpottaa uuden työntekijän perehdytystä ja keskusteluja asiakkaiden kanssa
 • Hoidetaan Eun henkilötietoturva-asetuksen mukaiset velvollisuudet

 

 • Pöytäkirja valmistuu kokouksessa
 • Nähdään aikaisemmat palaverien pöytäkirjat ja voidaan tarkistaa palaverissa mitä aikaisemmin on sovittu
 • Nähdään onko palaverissa sovitut asiat tehty
 • Kerää vakiolauseita aihepiireittäin
 • Älä pakota työntekijöitä keksimään pyörää uudestaan
 • Älä kirjoita vaan kopioi ja muokkaa
 • Kaikki sopimukset löytyvät nopeasti sopimuskorttien haun avulla
 • Sopimuskortissa voi olla useampia sopimuksia ja sen liitteitä
 • Helposti voidaan hallita kuka voi nähdä ja/tai muokata sopimuksia

 

 • Selviää työntekijöiden työkuormitus
 • Löydetään kannattavat asiakkaat
 • Selviää työn pullonkaulat
 • Saadaan helposti asiakkaille tieto, mitä heille tehdään
 • Saat pikapalautteen asiakkaalta esim. asiakaspalvelutiskillä tai kokouksesta. Tiedät ovatko asiakkaat sinuun tyytyväisiä
 • Ota palautteita esimiestyöstä
 • Työaikalain mukainen työajanseuranta
 • Lomamerkinnät
 • Kalenterinäkymä
 • Työn henkisen kuormittavuuden mittaaminen
 • Aksios.proon yleisnäkymä
 • Räätälöidyt ohjeet PDF-muodossa
 • Lähetä ilmainen tukipyyntö